GRAFISK DESIGN & ILLUSTRATION

Jeg bestod min svendeprøve i juni 2018 med et 12-tal og en bronze-medalje